Competente

  Atributii

  Acte necesare

  Legislatie

  Licitatii

  Link-uri utile

 

 

 Acasa    Webmail   Contact    

   Atributii

   In conformitate cu Art. 7 din Legea 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
 

  • punerea īn executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt īn condiţiile prevăzute de Codul de Procedura Civila;
  • īntocmirea proceselor-verbale de constatare, īn cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • īntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege īn competenţa lui.

   In conformitate cu Art. 8 si 9 din Legea 188/2000, executorul judecătoresc isi indeplinesc atributiile dupa cum urmeaza:
 

Art. 8 - Executorii judecătoreşti īşi īndeplinesc atribuţiile īn circumscripţia curţii de apel īn raza căreia se află judecătoria pe lāngă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Art. 9

(1) Īn cazul prevăzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel īn a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.

(2) Īn cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel īn a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află īn circumscripţiile mai multor curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lāngă una dintre acestea.

(3) Īn cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde sunt situate sau se află bunurile īn privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.

(4) Īn cazul prevăzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel īn a cărei rază teritorială se va face constatarea.

(5) Īn celelalte cazuri prevăzute la art. 7 este competent orice executor judecătoresc īnvestit de partea interesată.

© Eftene Petrut 2012